Nu söker vi dig med erfarenhet av att vara den viktiga länken i fiberanläggningsprojekt och vill arbeta med ett av landets främsta koncerner inom Telecom.

Vi tror att du har en gedigen erfarenhet av projektering och en övergripande kunskap och förståelse för processen kring anläggningsarbete.
Du vet vikten av att bygga upp och bevara långsiktiga relationer med kunder och beställare. Vi vill att du har en ekonomisk förståelse, är strukturerad och gillar dokumentation.
Du är nyckelpersonen som har förmågan att inte göra avkall på detaljer och kvalitet även i hektiska perioder!

I din roll som projektör arbetar du med att:
• Ansvara för nätprojektering av utbyggnadsområde från uppstart av projekt fram till byggslut.  Projekteringen omfattar bl.a. anläggning/schakt-planering, kanalisations- och fiberdimensionering, utskarvningsplaner m.m., tar hänsyn till mark- och terrängförhållanden, skyddsvärda miljöer, olika anläggningsmetoder m.m. och utförs bl.a. i kartbaserade nätprojekteringssystem
• Driva projekteringsprocessen från uppstart fram till dess att dokumentationsunderlag är klara
• Ta hänsyn till omständigheter i projekteringens område avseende nätplanering och vidtaga nödvändiga förberedelser för tillstånd- och markavtalshantering
• Göra fältundersökningar rörande mark- och terrängförhållanden, anläggningstekniska detaljer i samband med finprojektering för att förbereda för tillstånd- och markavtalshantering samt säkerställa projekteringens riktighet
• Upprätta underlag till entreprenör rörande hur nätet ska byggas samt upprätta dokumentation av projekterat nät
• Göra uppdateringar och justeringar av projektering och dimensioneringar av fibernätet.
• Delta i byggmöten med byggledning och entreprenör vid behov

Vi söker just nu för tjänster med placering dels i Skåneregionen och i Mellansverige

Tjänsten i Skåne söker du genom att skicka ditt CV till :
Marie Andersson /  Konsultchef
jobb@boosttp.se
0705443604

Tjänsten i Mellansverige söker du genom att skicka ditt CV till : 

Josefine Sten, Konsultchef
jobb.stockholm@boosttp.se

Tel : 073-7412000

Välkommen med din ansökan !