Är du intresserad av att arbeta med ett spännande projekt inom fiberutbyggnad för ett stort företag?

Vi söker dig som är en affärsdriven projektledare med några års erfarenhet från en liknande tjänst. Vi tror att du är en kommunikativ, nyfiken och strukturerad person.
Rollen innebär många olika kontaktytor och du vet hur man skapar goda och hållbara relationer på alla nivåer, både i och utanför företaget.
Du arbetar lösningsorienterat, är positiv och öppen och tycker det är en utmaning att anpassa dig till olika situationer.
Du har en ekonomisk förståelse och är van vid att leda och driva projekt.
Du har troligen jobbat med projektledning inom fiberanläggning.

Dina arbetsuppgifter:

Som projektledare arbetar du med att upprätta och följa upp projektplaner.
I dina arbetsuppgifter ingår att säkerställa tidsplaner, följa upp kostnadskalkyler och att alltid säkerställa kvaliteten i projektet. Du kommer vara en nyckelperson i kontakten med markentreprenader, underleverantörer, kunder och myndigheter.
Som projektledare har du också ett ekonomiskt ansvar. Detta innefattar ansvar för bl.a. budget, tidsplaner och resursplanering
I det dagliga tar du ett helhetsansvar för underentreprenörer och tekniker som är verksamma i projektet.
Du kommer att arbeta tillsammans med en platschef i kundens produktionsenhet för det praktiska utförandet och tillsammans med uppdragsgivaren för återkoppling av projektets framdrift.
Intern kostnadsuppföljning för att säkerställa projektets budget.

Din bakgrund:

Du har en dokumenterad erfarenhet av att driva och leda projekt inom kabel och fiber. Du bör ha en tydlig kunskap om uppbyggnaden av telekommunikation och dess infrastruktur i de kända nät som finns i Sverige.
Då rollen i mångt och mycket handlar om att leda och fördela arbete ser vi att du har goda ledaregenskaper och agerar målinriktat men ödmjukt. Du har en öppen attityd och förstår vikten av att leverera ditt projekt men även av att se till företagets samlade projektportfölj och dess framgång.

Ansökan:
Maila CV och personligt brev till oss där du beskriver dig själv och varför just du är rätt person för tjänsten och skicka till: jobb@boosttp.se
Märk rubriken på ditt mail med: Projektledare Fiber
Då vi arbetar med löpande urval ser vi gärna att du söker tjänsten så fort som möjligt.

Kontaktuppgifter:
Marcus Andersson

Marcus@boosttp.se

0730-576001

Välkommen med din ansökan !