<

Vad arbetar vår personal med?

Fastighetsnät

Fiber

Fibersvetsning

Kabeldragning

Kanalisation

Fiber och kopparbaserade lösningar

Projektering

Kommunikation

Kösystem

Driftövervakning

Styr/reglersystem

Upptaget-vänta-stig in

Projektering

Säkerhetsteknik

Inbrottslarm

Passagesystem

Kameraövervakning/CCTV

Personlarm

Brandlarm

Nödlarm

Projektering

Elinstallationer

Service

Nybyggnationer

Underhåll

Industrielektriker

Ventilationstekniker

Projektering

Våga ifrågasätta gamla sanningar

Idag är det en brist på elektriker( Ca 25.000), detta är ett allvarligt hinder för dina affärer och branschens utveckling. För att säkerställa framtidens elektriker och tekniker måste vi våga ifrågasätta våra gamla sanningar.

Att använda rätt kompetens för rätt arbetsuppgift. Varför sätta en fullbetald elektriker för att dra kabel, kanalisera och montera kabelstege?

Att våga ta affären genom att vara flexibel i sin egen bemanning. Låna in personal vid toppar för att snabbt kunna minska när projekten är klara!

Att våga vidareutbilda sin personal. Tillföra ny personal med andra kompetenser, bakgrunder samt fler kvinnor i yrket! Mångfald ger bred kompetens och utveckling.